Přihláška do KČT

      V případě, že máte zájem o slevy na dopravu, ubytování, vlastnictví karty Eurobeds a další výhody spojené s členstvím v KČT, ale nechcete se přidat k žádnému konkrétnímu odboru, můžete se stát členem KČT vyplněním a odesláním tohoto formuláře.

Osobní údaje

 Titul:

 Jméno:

 Příjmení:

Rodné č.:

 Ulice:

 Č.p.

 Obec:

PSČ:

 Tel:

 E-mail:

Kategorie členských příspěvků

Junior (do 26 let) / Senior (ženy od 55 let, muži od 60 let)

200,- Kč

Dospělý (ženy od 27 do 54, muži od 27 do 59)

270,- Kč

 

Rodina (min. jeden rodič/prarodič a jedno dítě/vnouče do 26 let)

 

- hlavní plátce

440,- Kč

- další člen rodiny (od hlavního plátce s rodným č. )

20,- Kč

 

 Mám zájem o Medlánecký turistický zpravodaj

 Manipulační poplatek za přihlášení do KČT touto cestou činí 50,- Kč

 

   

      Částku ,- Kč zaplaťte na účet KČT Fénix číslo 252363385 / 0300 , vedený u Poštovní spořitelny Brno (jako variabilní symbol uveďte kvůli dohledání platby Vaše rodné číslo bez lomítka) a kopii dokladu o zaplacení zašlete spolu s Vaší pasovou fotografií na adresu KČT Fénix, Ing. Petr Vachút, Ostružinová 5, 621 00 Brno. Průkaz o členství v KČT a slevová karta Eurobeds Vám budou zaslány obratem.