Dotace na dopravu ČD a.s. (směrnice KČT HOSP. 1/2007)

KČT dává členům v rámci poskytování slev na dopravu při turist. činnosti dotace při zakoupení těchto zvýhodněných druhů cestovních dokladů Českých drah:

 • Kilometrická banka – dotace 200 Kč

 • In-karta s aplikací In-senior – dotace 300 Kč

 • In-karta s aplikací In-zákazník – dotace 200 Kč pouze pro členy KČT v seniorském věku

Jednotlivé druhy dotací nelze spolu kumulovat!


Podmínkou pro získání dotace je:

 • u Kilometrické banky zaslání projetého sešitku Kilometrické banky do 6 měsíců od konce platnosti Kilometrické banky na příslušnou oblast KČT prostřednictvím odboru KČT. Dotovány budou pouze 2 sešitky ročně na člena KČT.

 • u In-karty s aplikací In-senior a In-karty s aplikací In-zákazník zaslání dokladu o zaplacení na příslušnou oblast KČT prostřednictvím odboru KČT do 6 měsíců od zaplacení jízdního dokladu.

 • O-KČT sdělí příslušné oblasti KČT bankovní spojení, na které má být dotace zaslána

 • oblast KČT může vyplatit dotaci na dopravu i přímo členovi, záleží na rozhodnutí oblastního výboru

 • oblast KČT může rozhodnout o navýšení této dotace z vlastních prostředků

 • oblast KČT fakturuje ústředí refundaci poskytnuté slevy nejméne 3x ročně. Za období leden až červen do 30.8., za období červenec až říjen do 30.11. a za období listopad až prosinec do 31.12. předmětného roku. Součástí faktury je seznam poskytnutých dotací ve struktuře: jméno, příjmení, číslo průkazu KČT, rok narození, výše dotace, druh cestovního dokladu.

 • oblast KČT archivuje cestovní doklady, na které poskytla dotaci, po dobu minimálně 3 roků

 • ústředí KČT si vyhrazuje právo dle potřeby si vyžádat na oblasti předložení archivovaných cestovních dokladů.


Přechodné ustanovení – v r. 2009 bude na doklady zakoupené do 13.12. 2008 poskytována dotace v následující výši:

 • Kilometrická banka – 20 % z ceny sešitku

 • In-karta s aplikací In-senior – 204 Kč

 • In-karta s aplikací In-junior – 120 Kč

 • In-karta s aplikací In-zákazník – 120 Kč


Znění této směrnice bylo schváleno usnesením Ústředního výboru Klubu českých turistů dne 13.6. 2009 a vstupuje v platnost dnem 1.7. 2009.

O dotaci žádá každý člen u svého odboru KČT.

V případě cestování více lidí nabízí České dráhy slevu pro skupiny. Podrobnosti o slevách naleznete na stránkách Českých drah a v jízdních řádech.