Činnost KČT

      Klub českých turistů je největší českou turistickou organizací, která sdružuje občany zabývající se aktivní turistikou od dětského do důchodového věku. Činnost klubu navazuje na 113 letou tradici - byl založen v roce 1888. Členem KČT se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami a přihlásí se v některém z jeho odborů nebo klubů.

      KČT vytváří podmínky pro aktivní turistiku a zabezpečuje všestranný turistický program, jehož hlavními složkami je poznávací činnost a pohyb v přírodě. Činnost členů motivuje i širokým programem plnění podmínek mnoha turistických odznaků ze všech oblastí České republiky.

      Naši turisté a ostatní veřejnost na svých vycházkách, výletech a putováních do přírody využívají značených turistických cest, které udržují a připravují značkaři. V současné době se KČT stará o kompletní síť turisticky značených cest v celé České republice.

      KČT je vydavatelem podrobných "zelených" turistických map v měřítku 1:50 000, které vznikají z vojenských topografických map, doplněných o síť značených cest, potřebné vlastivědné a turistické údaje. Edice pokrývá svými 93 listy celé území České republiky. Mapy jsou členům KČT prodávány ve vybraných prodejnách nebo u distributorů se 30% slevou prodejní ceny při předložení platného členského průkazu.

      KČT je majitelem a správcem řady turistických chat a objektů využívaných hlavně pro ubytování členů a jejich rodin, ve kterých členům poskytuje slevu.

      KČT vydává vlastní časopis - dvouměsíčník TURISTA, který členové mohou odebírat po úhradě členského příspěvku a předplatného u svého odboru nebo klubu. Nečlenové si mohou časopis TURISTA předplatit na adrese: A.L.L Production, s.r.o, P.O.box 732, 111 21 Praha 1 nebo na tel. 02/6631 1138. Časopis je rozesílán poštou.